Turkey Pesto

Mayo, pesto, mozzarella, tomato, turkey, salt and pepper.